Bestuur, contributie, etc.

Bestuur
Functie Naam Adres (In geval van emailadres: vervang "(at)" door "@"). Telefoon
Voorzitter: S. Westra s-westra (at) hetnet.nl  
Secretaris: B. West secretarisvsg (at) gmail.com  
Penningmeester: M. ter Meer m.meer1970 (at) kpnmail.nl  
Bestuurslid: R. Bieringa    
Wedstrijdleider: D. van Setten
vsg.wedstrijdleider (at) gmail.com  
Jeugdleider: S. Westra s-westra (at) hetnet.nl  
Webbeheerders:  W.D. Sparling postmaster (at) vsgermelo.nl  
R. Bieringa
OSBO competitie
Teamleider VSG I G. de Hoop gerarddehoop (at) live.nl  
Teamleider VSG II M. ter Meer
m.meer1970 (at) kpnmail.nl  
Teamleider VSG III
R. Bieringa
G.M. van den Broek
martin (at) tcermelo.nl  
Teamleider VSG IV vacant -  
Speellocatie en tijden
Wedstrijdlokaal: ECHOS Home "De schakel" Leuvenumseweg 68 3852 AS Ermelo. Zie plattegrond.
0341-552830
Speelavond jeugd: Dinsdag 18:45 uur - 19:45 uur  
Speelavond volwassenen: Dinsdag 20:00 uur - 24:00 uur  
Financiën
Contributie Cursisten € 50,— per clubjaar

 

Contributie Jeugdleden KNSB € 60,— per clubjaar
Contributie Seniorleden KNSB € 110,— per clubjaar
Te voldoen aan het begin van het seizoen, op rekening ING:
NL12 INGB 0004 4323 16

Opzeggen van het lidmaatschap kan tegen het einde van het boekjaar en wel schriftelijk of via e-mail bij de penningmeester, met inachtneming van een termijn van vier weken. Het boekjaar eindigt op 31 juli.