Veluws Schaakgenootschap VSG

U bent hier Hoofdpagina

Hoofdpagina

VSG Ermelo schaaktraining voor volwassenen

Op vijf dinsdagavonden in dit schaakseizoen biedt VSG een schaaktraining aan. Deze training start op 6 november a.s. om 20.00 uur in ECHO’S Home De Schakel aan de Leuvenumseweg 68 in Ermelo, de speellocatie van VSG. De overige dinsdagavonden zijn 4 december, 8 januari, 5 februari en 5 maart. Volgens trainer Sape Westra komen verschillende aspecten van het schaakspel aan de orde, zoals belangrijke uitgangspunten van opening, middenspel en eindspel en een aantal veel voorkomende schaakopeningen en eindspelen. De training is gratis toegankelijk voor iedereen die beter wil leren schaken. Aanmelden kan via s-westra@hetnet.nl


Verslag 1e ronde externe competitie, 16 oktober 2018
Door S. Westra
 
Mooie start van VSG in externe competitie.

In de eerste ronde van de externe competitie trad VSG 1 aan tegen het 1ste team van de Meppeler Schaakvereniging. Door een nieuwe opzet kunnen dit jaar sterke schakers, die eerder alleen op zaterdagen speelden, ook meedoen aan de doordeweekse competitie. Meppel heeft van deze regel gebruikt gemaakt en 4 sterke zaterdag-schakers opgesteld. VSG 1 stond daardoor voor een bijna onmogelijke opgave; een puntje pakken zou al een erg goed resultaat zijn. Boterenbrood ging met een iets mindere stelling het middenspel in, maar leek goed stand te houden. Toen hij echter een belangrijke pion verspeelde kon hij alleen nog maar hopen op een wonder. Helaas bleef dat uit. Hiemstra ging niet in op een pionoffer van zijn tegenstander. Daardoor wist hij de stelling in evenwicht te houden. Door in het eindspel geen risico's te nemen wist hij een verdiende remise binnen te halen. Lambrechts vocht een verbeten gevecht uit met een tegenstander waar hij vaker tegen heeft gespeeld. De ervaren VSG-er pareerde de aanvalspogingen van zijn tegenstander goed en bleef zelf loeren op een counter. Toen de gelegenheid zich voordeed was hij er als de kippen bij om de vijandelijke stelling onder druk te nemen en zo de veilige remisehaven te bereiken. Keijer kwam in een ingewikkeld middenspel terecht, maar wist de kansen van zijn tegenspeler te minimaliseren. Hij wist uiteindelijk het eindspel met een stuk minder remise te houden. Westra offerde in de opening een pion, kreeg daardoor het betere van het spel, maar wist het lichte overwicht niet te behouden. Na stukkenruil ontstond een eindspel met een pion minder en winstkansen voor wit. De VSG-er hield het hoofd koel en mede door enkele mindere zetten van zijn tegenspeler wist hij een verdiend half punt op te strijken. Shakhverdian kreeg door goed spel in de opening het centrum in handen. Zijn tegenstander dacht voldoende compensatie te hebben door zijn iets actiever staande stukken. Hij kwam echter bedrogen uit; de VSG jeugdspeler ruilde zijn centrumvoordeel in voor overheersende stukken en toen zwart na goed combinatiespel van Shakhverdian een stuk verloor gaf hij zich direct gewonnen. West weerstond het scherpe spel van zijn tegenstander ternauwernood. Toen deze ook nog een foutieve voortzetting koos wist West zelfs nog te winnen. Van Setten, debuterend als lid van het 1ste team, speelde erg geconcentreerd en bracht zijn partij naar een zekere puntendeling. Hiermee kwam de einduitslag op 4,5 - 3,5.

VSG2 won met 5-3 van ZSG.
Vooraf lag er een dringend verzoek van de Zwollenaren om een week later te spelen. Ze zouden niet genoeg spelers kunnen oproepen voor de 16de oktober.  Maar dit paste niet met de eigen interne competitie en zou ook nog in strijd zijn met het nieuwe externe competitiereglement van de SOS, het nieuwe samenwerkingsverband van drie regionale schaakbonden. Dus moesten we hun verzoek afwijzen.
Gelukkig kwamen onze gasten toch met 7 spelers, dus bijna voltallig, opdagen. VSG2 had een goede avond. Mark de Graaf, Ralf van de Burg en - heel netjes- nieuwkomer Olaf Vlieger, wonnen hun partij.
Remise speelden Cor Petersen en Onno Wolters. Daar kwam het reglementaire punt nog bij en zo wonnen we onze eerste wedstrijd in de nieuwe SOS competitie met 5-3. Een goed begin ….

VSG 4 speelde in de 1ste ronde tegen VSG 3. Sparling wist tegen Hagendijk na een goed gespeelde opening een voordelig eindspel te bereiken met 2 pionnen meer. Hij schoof dit vervolgens uit naar de overwinning. Jongejan was niet opgewassen tegen de sterk spelende Haout. Toen Jongejan de kans op gelijk spel niet zag werd hij door de vasthoudende witspeler in het eindspel verslagen. Bleeker begon vanuit de opening furieus aan te vallen. Hierdoor kwam zijn dame kwetsbaar te staan. Nadat zijn tegenstander Booy hiervan profiteerde was het hek van de dam en verloor Bleeker door een sterke mataanval. Van Enk speelde met de witte stukken erg sterk tegen Wolters. Vanuit de opening kwam hij erg actief en overheersend te staan. Na enkele minder sterke zetten van Wolters leidde dit zelfs tot een aanval met mat tot gevolg. H. Miedema wist lang gelijke tred te houden met Van Dalen. In het verre middenspel was de energie blijkbaar op en wist Van Dalen toe te slaan. Van de Broek speelde zijn partij tegen Schulz vakkundig en gedegen vanuit de opening naar een zeer verdiende overwinning. W. Miedema en Bieringa speelden een opening die in geen enkel theorieboek voorkomt. In zo'n situatie komt het op echt schaken aan. Blijkbaar was Bieringa hierin de beste. In het middenspel veroverde hij een aantal stukken en wist zijn tegenspeelster mat te zetten met dame en loper. Ferwerda en Versteeg kwamen na een onregelmatige opening terecht in een eindspel met ieder een koning, 2 torens en 5 pionnen. Deze partij eindigde in remise. De einduitslag van deze onderlinge ontmoeting was 3,5 – 4,5.

 


 

Wit aan zet. Mat in 3. Uit de partij De Hoop — Lunek, 3 oktober 2018.
Interne competitie 2018-2019 - 06

Ronde 6 gespeeld 9 oktober 2018
Door: D. van Setten, S. Westra
Literaire avond (?) bij VSG

“Captain’s log, star date 96374.09. Het onmogelijke is gebeurd ik ben misschien niet alleen!”.
Met dit citaat en een toepasselijk vervolg over wederzijdse tijdnood en bijbehorende ellende legde Van den Burg zeer fraai verslag van zijn spectaculaire remisepartij tegen Hiemstra. Dit betrof de zesde ronde van de interne competitie van het Veluws Schaakgenootschap. De VSG’ers geven op hun uitslagenbriefjes een kort partijverslag, en na een voor sommigen wellicht wat aarzelend begin dezer traditie, komen nu diverse literaire - en schaak-schoonheden boven tafel. Zo vergeleek Van Dalen in het verslag van zijn remisepartij tegen Doets diens dame met een voornoemde “schoonheid”. De kernachtigheid van het verslag van de remisepartij tussen Hollmann en Haout liegt er ook niet om: “Zwart won materiaal, maar wit won dit op knappe wijze terug: remise.” Westra gebuikt een MS-Word template voor zijn verslag. Wanneer hij met wit speelt, gebruikt hij het, uit oogpunt van efficiency (beter goed gekopieerd dan opnieuw geschreven verkeerd): “Wit opent met het Londen systeem”, waarna hij de rest uiteraard nog wel moet aanvullen...

Naast de eigen verslagen van de spelers allereerst complimenten aan allen voor de leuke en uitgebreide verslaglegging! Dat ons aller schaakniveuau er gelijke tred mee houde!!

Impressies van S. Westra:

Partijen waarvan ik de uitslag weet:
• Onno Wolters – Booy
Via de zwarte Leeuw ontstaat een Slavische opening. Zwart verwaarloost zijn ontwikkeling en staat na 12 zetten al 3 tempi achter. De zwarte koning probeert in veilig vaarwater te komen door naar de damevleugel te lopen; hij ontmoet daar echter vooral zwaar weer. De witte stukken staan klaar om aan te vallen, terwijl 3 zwarte stukken niets staan te doen. Een wit stukoffer splijt de zwarte stelling uiteen en 2 zetten later geeft zwart zich gewonnen. Hij zal zijn dame verliezen.

• Van Setten – Lunek
Via het Italiaans 2 paardenspel in de nahand ontstaat na 13 zetten al een erg spannende stelling. Een aantal zetten later wint zwart door een kleine combinatie een stuk. Toch lijkt wit niet geheel kansloos, maar dan moet hij wel de juiste zetten vinden; hij drukt met toren en dame op de zwarte stelling, maar door een pionruil ontneemt hij zichzelf de kans op gelijk spel. Met een gezond stuk voor schuift zwart de partij tot de overwinning.

• De Graaf – Lambrechts
Zwart kiest voor de drakenvariant van het Siciliaans. Na een door beide schakers voorzichtig gespeeld middenspel ontstaat een voor zwart kansrijk eindspel. De witte achtergebleven pion op a2 lijkt zwart aanknopingspunten te geven. Wit verdedigt zich echter goed en zwart biedt remise aan. In de analyse blijkt dit ietwat voorbarig; met een aantal stevige pionzetten had hij voordeel kunnen krijgen en voor de winst kunnen spelen.

• Vlieger – De Hoop
Wit speelt het Schots gambiet met 4. Lf1-c4. Hij zet deze opening echter niet voldoende consequent door en blijft daardoor een pion achter zonder echt tegenspel. Met loper en dame probeert hij een aanval te krijgen op f7, maar zwart kan dit voldoende verdedigen. Een iets te voorbarige afruil van stukken helpt zwart zijn stellingsprobleem op te lossen. Er ontstaat een toreneindspel met pluspion voor zwart. De Hoop laat zien dat hij dit soort eindspellen beheerst en wint.

• Bosch – Van de Broek
Na een Italiaanse opening krijgt wit iets meer ruimte in het centrum. De zwarte stukken staan echter goed opgesteld waardoor de stelling toch in evenwicht blijft. Desondanks gaat wit door in een remiseachtig eindspel van paard tegen lopen en 5 pionnen. Zwart houdt ook dit gemakkelijk vol en uiteindelijk wordt tot remise besloten.

• Schultz – Glas
Na een onregelmatige en fantasierijke opening weet zwart de witte dame te veroveren. Dit kost hem echter wel een paard, een loper en 3 pionnen. Door iets te voorbarig spel van zwart komt Schultz gewonnen te staan; hij wint het ene na het andere stuk en stevent af op een vol punt. Met loper, toren, 6 pionnen en koning tegen gaat zwart op zoek naar remise door pat. Wanneer wit één van zijn pionnen promoveert tot dame geschied het onwaarschijnlijke; de puntendeling is een feit.

• Hiemstra – Van de Burg
Zwart speelt de Pirc opening en wit reageert door zijn centrumpionnen met f3 te verstevigen. Bij de zwarte opzet past het opschuiven van pionnen op de damevleugel, maar of dat op zet 5 al moet met de koning nog op e8? Hoe het ook zij, zwart weet alle witte dreigingen te weerstaan, verliest in het verre middenspel wel een pion. Mede door wederzijdse tijdnood kunnen beide spelers niet alle varianten goed uitrekenen. Wit probeert druk te houden op de zwarte koningsstelling, dat lijkt te lukken, maar zwart verdedigt zich steeds vindingrijk. Uiteindelijk wordt tot remise besloten.

• Askarzada – Viets
Na een onregelmatige opening gaat wit met iets meer ruimte voor zijn stukken en pionnen het middenspel in. Door een aantal passieve zetten verspeelt hij echter dit lichte voordeel. Zwart zet goed door en weet een aanval op de witte koning te krijgen. Een vorkje met het zwarte paard op dame en koning luidt de definitieve ondergang in.

Partijen waarvan ik de uitslag niet weet:
• Van der Meer – Petersen
Zwart bedient zich na de witte openingszet d4 van een door hem geliefde Indische verdediging. Hij laat wit het pionnencentrum en probeert invloed op de stelling te krijgen door zijn lichte stukken goed op te stellen. Op de 16de zet is nog geen enkel stuk of pion geruild. De zwarte egelopstelling (pionnen op c6, d5, e6, f5) maakt het lastig voor wit om aan te vallen zonder zichzelf te prikken.

• Brouwer – Ferwerda
Wit bedient zich zolang het nog kan van de Engelse opening. Wat zou hij na de Brexit gaan spelen? Na een aantal grote afruilen ontstaat een eindspel waarin de witte loper tegen de achterkant van zijn eigen pionnen aankijkt.

• Licher – Wattez
Na het loperspel ontstaat een Italiaanse opening. Wit weet een pion te winnen en komt voordelig te staan. De zwartspeler probeert actief spel te krijgen en dringt met de dame de witte koningsstelling binnen.

• Van Heeringen – Van Rijssen
Ook hier wordt de Engelse opening gespeeld. Een belangrijk kenmerk van deze opening is dat er vooral op positie wordt gespeeld en niet direct op verrassende combinaties. Beide spelers doen dit naar behoren en na 23 zetten staat een gelijk opgaand middenspel op het bord. Zwart lijkt iets meer initiatief te hebben.

• Bieringa – Vecht
Het lijkt wel alsof sommige VSG spelers aanhanger van prime minister May zijn. Ook in deze partij een Engelse opening. In tegenstelling tot de andere partijen met deze opening ontstaat hier wel snel spanning. Er wordt een pion geruild en beide spelers betrekken hun positionele stellingen. Zwart weet zijn torenpaar op de enige open lijn te plaatsen en krijgt daarmee een belangrijk initiatief.

De spelersverslagen:

Sape Westra (1) – Ernst Keijer (3) 0.5 – 0.5
Wit opent met het Londen systeem (deze zin kopieer ik vast voor het verslag van twee rondes verder…) Zwart ruilt de zwartveldige witte loper, waardoor wit de halfopen h-lijn krijgt. Na nog wat ruilen blijft een ingewikkeld middenspel over met damestorens, beiden paard en zes pionnen. Wit lijkt een paard te kunnen offeren voor twee pionnen en initiatief. Hij doet het niet en de partij wordt remise. Ook in de analyse wordt niet duidelijk of het paardoffer goed zou zijn geweest.

Olaf vlieger (2) – Gerard de Hoop (4) 0 – 1
Wit verloor in de opening een pion. Daarna volgde een goede aanval die gepareerd werd. De pion achterstand werd in het eindspel fataal.

Mark de Graaf (5) – Jan Lambrechts (6) 0.5 – 0.5
Siciliaans met betere stelling voor zwart na de opening. Wit verdedigt aardig, waardoor wat stukken worden geruild. Jan heeft in het eindspel toren + lopen en zeven pionnen; ik zelf paard + toren en zeven pionnen. Na wat geschuif is het remise.

Dirk van Setten (8) – Ferry Lunek (12) 0 – 1
Moderne variant van het tweepaardenspel in de nahand. Zwart dreigde een witte loper in te sluiten, maar in plaats van te ontsnappen gooide wit de knuppel in het hoenderhok door de loper tegen een pion te offeren. Er ontstond een tactische heksenketel, waarin wit een tweede pion voor zijn stuk kreeg en het voor VSG-niveau onmogelijk was de wederzijdse kansen goed in te schatten. Toen wit de – volgens Sape aanwezige - kans miste om de zwarte paarden in grote problemen te brengen, was de teerling geworpen.

Sebastiaan Hiemstra (11) – Ralf van den Burg (13) 0.5 – 0.5
Kijk: dit is nog eens een verslag (en per mail toegezonden, dus copy-paste en mooi leesmateriaal voor jullie allemaal)! Volgt allen dit voorbeeld!!
Captain’s log, star date 96374.09. Het onmogelijke is gebeurd ik ben misschien niet alleen. Er zijn meer mensen die wel eens moeilijk heden met de klok!! (Nu nog iemand vinden die daarnaast ook een beetje raar is en ik weet zeker dat ik niet alleen ben) De partij begon als een Pirc met een soort Sämischvariatie. Waarbij er geen pion op c4 stond. Wel was er een loper op e3, Dus had wit ook niet echt een ontwikkelingsachterstand. Door dat zwart te vroeg 7... b4 speelde had wit steeds net het betere van het spel. Maar werd de remisemarge niet echt verlaten. Tot dat de klok zijn zegje ging doen. Uiteraard had zwart het eerst last van wat tijdgebrek (Blijft altijd nog baas boven baas bij het diepzeeduiken). Wit speelde hier, bewust of onbewust, handig op in. Door problemen aan te bieden waarbij de oplossing toch iets lastiger te vinden was. Zwart liep tot zet 30 correct achter de feiten aan. Toen de tijd echt begon te dringen verloor zwart ook nog gewoon een pion. Wit rook “bloed”. Hij ging op zoek naar de winst, maar deze was toch best lastig te vinden. Tot zwart op zet 39… Te4?? met een fantastische blunder ternauwernood de tijd nog kon redden (2 seconde op de klok). Echter bij wit was de tijd er ook aardig door heen en hij sloeg de toren verkeerd. Wit was nog steeds beter maar op zet 45. Txd4?? deed wit hetzelfde als zwart eerder deed. Toen was het hek van de dam: zwart stond gewonnen, wit had licht voordeel, remise, en zwart had voordeel. Op zet 53 bood wit remise aan wat zwart gelijk accepteerde. +/- 3 uur en 35 minuten is ook betrekkelijk weinig om een fatsoenlijke partij schaak te spelen (1u 40 pp + (+/-17 min extra tijd van 52 zetten pp) – (<1 minuut pp) over op de klok).

Marco ter Meer (15) – Cor Petersen (14) 0.5 – 0.5
Na een heftige opening won wit een kwaliteit om twee pionnen en een aanbod van zwart in ingewikkelde stelling werd aangenomen. Mooie pot.

Henri Bosch (17) – Martin van de Broek (16) 0.5 – 0.5
Een Spaanse partij waarin wit een pion voor kwam, maar de weg naar winst allerminst duidelijk was: remise als terechte uitslag.

Hisham Haout (18) – Rob Hollmann (20) 0.5 – 0.5
Zwart won materiaal, maar wit won dit op knappe wijze terug.

Onno Wolters (23) – Willem Booy (19) 1 – 0
Met een slimme opstelling der stukken test wit de zwarte Leeuw. Met kleine zetjes komt hij beter te staan. Zwart rokeert en volgens tegen de witte storm in en met een schitterend paardoffer, zorgt wit ervoor dat zijn tegenstander het niet overleeft.

Ronald Bieringa (24) – Uri Vecht (21) 0 – 1
Ondanks dat zwart in het middenspel een andere – en foute – zet deed dan vooraf bedacht, kwamen er toch complicaties die zwart beter behandelde dan wit: 0 – 1.

Gert van Heeringen (25) – Henk van Rijssen (26) 0 – 1
Leuke partij. Op het eind wit toch in de verdrukking -> opgave van wit.

Ulbe Brouwer (28) – Kees Ferwerda (27) 0.5 -0.5
Gelijk opgaande partij, die opging in gelijk spel…

Jaap van Seventer (29) – Wido Sparling (30) 0 – 1
Spaanse partij waarin zwart spoedig een pion verloor. Wit bracht een kwaliteitsoffer, waardoor na een paardsprong drie zwarte stukken in stonden, waaronder de dame. Door aanvallend spel van zwart kon wit zijn voordeel niet verzilveren, maar moest hij de partij opgeven.

Hans Licher (32) – Lex Wattez (-) 1 – 0
Enerverende partij. Het venijn zat hem in de staart.

Wim van Dalen (35) – Cees Doets (38) 0.5 – 0.5
Gecompliceerde partij met lange tijd onduidelijke kanse voor beiden. Zwart speelde wat agressiever, maar verloor het rechte overzicht toen hij zijn dame ruilde tegen de witte schoonheid. Wit bood remise aan, hetgeen zwart na enkele zetten aanvaarde, hoewel hij bij die positie onzeker was wie zou winnen. Hij had lichte spijt van het remiseaanbod, maar zwart misschien ook wel.

Piet Hein Bleeker (36) – Johan van den Belt (-) 1 – 0
Wit won met schaakmat. Dit was na een robuuste koningsaanval.

Dick van Enk (40) – Jo Wolters (41) 1 – 0
Wit speelde offensief, maar de stand bleef in evenwicht. Zwart overzag een mooie combinatie met de witte dame en verloor een toren en de partij.

Wim Jongejan (44) – Piet Vroegindeweij (43) 1 – 0
Een mooie partij, maar een verdwaalde loper in het begin deed zwart de das om.

Habib Askarzada (45) – Willem Viets (48) 0 – 1
Lange partij, waarin Habib lange tijd met twee duimen drie gaten in de dijk probeerde dicht te houden.

Bart Schultz (49) – Micha Glas (51) 0.5 – 0.5
Wit en zwart hadden een sterke opening. Na meerdere fouten van beide partijen, hadden ze remise bereikt doordat wit zwart pat zette.


WitZwartUitslag
Sebastiaan Hiemstra-Ralf van den Burg½-½
Dirk van Setten-Ferry Lunek0-1
Onno Wolters-Willem Booy1-0
Sape Westra-Ernst Keijer½-½
Henri Bosch-Martin van de Broek½-½
Mark de Graaf-Jan Lambrechts½-½
Olaf Vlieger-Gerard de Hoop0-1
Marco ter Meer-Cor Petersen½-½
Ronald Bieringa-Uri Vecht0-1
Wim Jongejan-Piet Vroegindeweij1-0
Piet Hein Bleeker-Johan van den Belt1-0
Ulbo Brouwer-Kees Ferwerda½-½
Jaap van Seventer-Wido Sparling0-1
Hans Licher-Lex Wattez1-0
Dick van Enk-Jo Wolters1-0
Micha Glas-Bart Schultz½-½
Hisham Haout-Rob Hollmann½-½
Gert van Heeringen-Henk van Rijssen0-1
Wim van Dalen-Cees Doets½-½
Habib Askarzada-Willem Viets0-1
Bas West-Afwezig met geldige reden
Rob Boterenbrood-Afwezig met geldige reden
Hans Schuilenburg-Afwezig met geldige reden
Wim Geitenbeek-Afwezig met geldige reden
Anton Reijngoudt-Afwezig met geldige reden
Pierre Karangwa-Afwezig met geldige reden
Henk Miedema-Afwezig met geldige reden
Warti Miedema-Afwezig met geldige reden
Roy Mantel-Afwezig met geldige reden
William Shakhverdian (J)-Afwezig zonder kennisgeving
Wim Hagendijk-Niet gespeeld buiten schuld
André Versteeg-Oneven

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Gerard de Hoop326,80 75 5 3 2 0 080,01814 11Z 0 1 0 0
2Sape Westra302,50 74 6 2 4 0 066,71912,75 22W 0 0 0 0
3Mark de Graaf291,57 73 5 2 3 0 070,016,511,5 11W 0 1 0 0
4Ernst Keijer286,20 72 6 2 4 0 066,718,511,5 01Z 0 0 0 0
5Jan Lambrechts255,00 71 4 1 3 0 062,59,56,25 01Z 0 1 1 0
6Wim Hagendijk248,53 70 5 3 1 1 070,012,57,25 11Z 0 0 1 0
7Ferry Lunek240,27 69 5 3 0 2 060,0147,5-12Z 0 0 1 0
8Olaf Vlieger236,10 68 6 3 1 2 058,321,511,75 01W 0 0 0 0
9Bas West225,90 67 3 2 1 0 083,3108 12W 0 3 0 0
10Sebastiaan Hiemstra219,17 66 5 3 1 1 070,0139 11W 0 1 0 0
11Uri Vecht202,00 65 6 4 0 2 066,71710 01Z 0 0 0 0
12Marco ter Meer200,73 64 5 2 2 1 060,0159,25 11W 0 1 0 0
13Dirk van Setten198,80 63 6 1 3 2 041,7197,75 01W 0 0 0 0
14William Shakhverdian (J)197,60 62 3 1 2 0 066,7106,75 11W 0 2 0 1
15Ralf van den Burg194,20 61 5 2 2 1 060,0125,5-11Z 0 1 0 0
16Onno Wolters190,20 60 6 3 1 2 058,3158,25 01W 0 0 0 0
17Cor Petersen184,30 59 6 3 1 2 058,3178,5 01Z 0 0 0 0
18Martin van de Broek183,00 58 5 2 1 2 050,016,58-11Z 0 1 0 0
19Rob Hollmann176,40 57 6 2 3 1 058,3178,5 01Z 0 0 0 0
20Hisham Haout171,10 56 6 2 2 2 050,0166,75 22W 0 0 0 0
21Henri Bosch167,70 55 6 2 2 2 050,017,58,25 01W 0 0 0 0
22Henk van Rijssen165,67 54 2 2 0 0 0100,03,53,5-22Z 0 4 0 0
23Willem Booy153,80 53 6 3 0 3 050,015,55 01Z 0 0 0 0
24Rob Boterenbrood146,60 52 1 0 1 0 050,02,51,25 11W 0 5 0 0
25Wido Sparling144,40 51 6 3 1 2 058,311,54,5-21Z 0 0 0 0
26Ulbo Brouwer129,70 50 5 1 2 2 040,014,54,5-11W 0 1 0 0
27Hans Licher129,50 49 3 1 1 1 050,04,50,75 11W 0 3 0 0
28Kees Ferwerda122,27 48 4 0 3 1 037,58,52,75-23Z 0 2 0 0
29Piet Hein Bleeker117,60 47 6 3 0 3 050,011,55 02W 0 0 0 0
30Ronald Bieringa115,63 46 5 2 1 2 050,010,52,25 11W 0 1 0 0
31Gert van Heeringen114,90 45 6 2 1 3 041,715,55,5 01W 0 0 0 0
32Wim Geitenbeek113,20 44 3 1 1 1 050,07,53,25 11Z 0 3 0 0
33Anton Reijngoudt110,07 43 2 1 0 1 050,063 01W 0 4 0 0
34Jaap van Seventer106,80 42 6 1 2 3 033,3154,25 01W 0 0 0 0
35Hans Schuilenburg105,60 41 0 0 0 0 00,000 0 - 0 6 0 0
36Cees Doets102,83 40 4 2 1 1 062,56,51,75 01Z 0 2 0 0
37Dick van Enk102,00 39 6 3 0 3 050,010,53,5 01W 0 0 0 0
38Wim van Dalen94,47 38 4 1 1 2 037,512,54,25 01W 0 2 0 0
39Wim Jongejan92,07 37 4 2 0 2 050,0103 02W 0 2 0 0
40Pierre Karangwa91,20 36 0 0 0 0 00,000 0 - 0 6 0 0
41Lex Wattez86,80 35 1 0 0 1 00,01,50-11Z 0 5 0 0
42Roy Mantel86,40 34 0 0 0 0 00,000 0 - 0 6 0 0
43Jo Wolters74,93 33 5 2 0 3 040,0102-12Z 0 1 0 0
44Willem Viets74,80 32 5 2 0 3 040,081-11Z 0 1 0 0
45Johan van den Belt68,20 31 1 0 0 1 00,030-11Z 0 5 0 0
46Warti Miedema63,20 30 3 1 0 2 033,350,5-11Z 0 3 0 0
47Henk Miedema59,93 29 2 0 0 2 00,070 01W 1 3 0 0
48Piet Vroegindeweij53,47 28 5 1 0 4 020,012,51 11Z 0 1 0 0
49Habib Askarzada48,00 27 5 1 0 4 020,0101,5 11W 0 1 0 0
50Bart Schultz47,40 26 5 1 1 3 030,070,25-11Z 0 0 0 1
51André Versteeg35,00 25 4 0 0 4 00,090-22Z 1 1 0 0
52Micha Glas22,60 24 5 0 1 4 010,0100,75 12W 0 0 0 1Tijdens het schaken gaan de wapens neer.
Boy Frank organiseert schaaktoernooien in landen als Afghanistan en Eritrea. En dat heeft onverwachte effecten.
Een artikel in de NRC van Danielle Pinedo.

Uitslag snelschaakkampioenschap, 26 juni 2018

Lunek is kampioen snelschaken
Door D. van Setten

Op dinsdag 26 juni speelden 23 schakers van VSG om de titel kampioen snelschaken. Bij deze variant van het schaakspel krijgt elke speler 5 minuten bedenktijd per partij. Concentratie, spelinzicht, tactisch vernuft en geluk zijn, in willekeurige volgorde, ingrediënten die de loop van een partij bepalen. Het kampioenschap werd voor het eerst gespeeld volgens het Zwitsers, een systeem waarbij de computer volgens vooraf ingevoerde parameters de indeling bepaalt van de acht speelrondes. Hierdoor ontstaat een zo objectief mogelijk wedstrijdverloop. Volgens eigen zeggen was Ferry Lunek de deelnemer met het meeste geluk. “Het hele seizoen heb ik zitten stuntelen en nu valt alles op zijn plek”. Hij verloor in de eerste ronde van Sebastiaan Hiemstra, één van de titelkandidaten die uiteindelijk als derde eindigde, en won de overige 7 partijen. Rob Boterenbrood werd tweede met 6,5 punten. Ernst Keijer legde beslag op de vierde plaats. Dirk van Setten, die in de laatste ronde tegen Lunek de winst liet glippen, eindigde als vijfde.
 
Ferry Lunek snelschaakkampioen
Uitslag Rapidcompetitie, 19 juni 2018

Vlieger rapidkampioen bij VSG
Door: D. van Setten


In de rapidcompetitie van het Veluws Schaakgenootschap heeft jeugdlid Olaf Vlieger de senioren laten zien hoe het moet: een 100% score. Daarmee is hij rapidkampioen. Wim van Dalen en Gerard de Hoop zijn gedeeld tweede.
Bij het rapid speelt ieder per speelavond in een zo gelijkwaardig mogelijke poule van vier tegen de drie anderen met per partij vijfentwintig minuten bedenktijd per persoon. Dat betekent dat het tijdselement een beduidend grotere rol speelt dan in lange partijen, maar in tegenstelling tot snelschaak (5 minuten per persoon per partij) is hier nog wel de mogelijkheid om bij enkele zetten of in een stelling die daar om vraagt wat langer na te denken. Omdat niet iedereen even veel avonden meespeelt, is een ingenieus puntensysteem bedacht door Willem Booy, waarbij naast het winstpercentage ook rekening wordt gehouden met het aantal gespeelde partijen (iemand die 6 uit 6 scoort heeft net wat meer punten dan iemand die 3 uit 3 scoort).
26 juni komen de “straatvechters” echt aan bod, want dan is het snelschaak kampioenschap. “Straatvechten” wil zeggen hoeveel klappen je ook krijgt, harder proberen terug te meppen.

 

   Rapidcompetitie:                  
    29-mei   5-jun   12-jun   19-jun    
    Gespeeld Punten Gespeeld Punten Gespeeld Punten Gespeeld Punten Totaal
1 Olaf 0 0 3 3     3 3 130.00
2 Gerard 3 2 3 2     3 2.5 117.22
3 Wim van Dalen 3 1.5 3 2     3 3 117.22
4 Piet Hein 0 0         3 3 115.00
5 Uri 3 2 3 3         113.33
6 Sebastiaan 0 0 3 2.5     3 2 105.00
7 Ferry 3 2 2 2         105.00
8 Lex 3 1 3 2     3 2 100.56
9 William 0 0         3 2.5 98.33
10 Cor 0 0         3 2.5 98.33
11 Wido 3 2.5             98.33
12 Rob Hollmann 0 0 3 2.5         98.33
13 Wim Jongejan 3 2 3 1     3 1 89.44
14 Dirk 3 1.5 3 1     3 1 83.89
15 Ralf 3 1 3 0.5     3 2 83.89
16 Martin 3 2.5 3 1     3 0 83.89
17 Ronald 0 0         3 2 81.67
18 Onno 3 1.5 3 1     3 0.5 78.33
19 Willem Booy 3 1 3 0     3 2 78.33
20 Hans Licher 3 2.5 3 0.5     3 0 78.33
21 Bas 0 0 3 1.5     3 1 71.67
22 Henri 3 1         3 1.5 71.67
23 Sape 0 0         3 1.5 65.00
24 Wim Geitenbeek             3 1.5 65.00
25 Wim Hagendijk 0 0 3 1.5     3 0.5 63.33
26 Henk 3 0 3 1     3 0 56.11
27 Ulbe 0 0 3 1         48.33
28 Dick 0 0 3 1         48.33
29 Warti 0 0         3 1 48.33
30 Willem Viets 0 0         3 0.5 31.67
31 Bart 3 0             15.00

 

 Uitslag Bekercompetitie, 12 juni 2018

Bleeker wint beker, Westra en Keijer op herhaling
Door: D. van Setten

De bekerfinales bij het Veluws Schaakgenootschap resulteerden in twee spannende partijen, die zoals gebruikelijk door de andere VSG’ers op demonstratieborden werden gevolgd en voorzien van “deskundig” stuurlui –aan-de wal-commentaar.
In de strijd om de Rob Hollmann bokaal speelden Sape Westra (wit) en Ernst Keijer een hoogwaardige partij. Na een niet alledaagse opening kreeg Sape een klein voordeel. Na ruil van de dames ontstond een eindspel waarin hij een pion won. Beide spelers hadden 2 torens en een loper. Omdat de lopers van ongelijke kleur waren was de voorsprong van een pion te verwaarlozen. Ernst verdedigde sterk en nadat Sape te snel zijn pionnen opschoof kreeg zwart zelfs enige dreigingen. Uiteindelijk besloten beide spelers tot remise in een stelling met ongelijke lopers waar zwart een pion meer had. Voor 3 juli  staat de rematch gepland.
Totaal anders verliep de finale om de kleine beker. Witspeler Piet Hein Bleeker overzag na de opening een zwarte combinatie en verloor een stuk. Zijn compensatie was de ietwat onveilige positie van de zwarte koning en een niet actieve zwarte loper; reden voor Piet Hein om kordaat door te spelen. Wellicht overschatte de met zwart spelende Marco ter Meer zijn stelling. Na een aantal mindere zetten blunderde hij ook nog een stuk weg en gaf zijn tegenstander daardoor kansen de partij naar zich toe te trekken. De slechte loper en de onveilige koningspositie werden door Piet Hein goed benut. Na nog een pionwinst en dameruil was het pleit snel beslecht. In het eindspel zag Marco in dat verder spelen zinloos was en gaf de partij op. Bleeker wint de beker!
 

 

 

Schaaklessen bij VSG

Klik voor meer info.


 
  |   top  |   next »

VSG nieuws

Er is een privacyreglement toegevoegd aan de website. Zie hiervoor Informatie > Privacyreglement

Overig nieuws

Zie de agenda voor aanstaande toernooien.

 

Facebook logo

OSBO nieuws

Het laatste OSBO-nieuws vindt u op de OSBO-site:

Volg de link osbo.nl»

KNSB nieuws

Laatste nieuwsitems van de KNSB: www.schaakbond.nl»

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login